• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

Tehdyt aloitteet v. 2015

Toimielin, jonka
käsittelyssä aloite on

Aloitteen tila

1. Alanko Jukka-Pekka ja Heikkinen Juha: Valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä Suomussalmen kunnan ruokapalveluissa.

Asia teknisten palveluiden valmisteltavana.

Tekninen lautakunta päätti, että ruokapalveluissa käytetään
lähiruokaa edelleenkin vähintään nykyisellä tasolla ja että lähiruoan
käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kunnan
ruokapalvelujen henkilöstö osallistuu tarvittaessa resurssien
puitteissa mahdollisiin lähiruoan käyttöä edistäviin kehityshankkeisiin.
Aloite on käsitelty loppuun.

2. Heikkinen Pirjo ja Kinnunen Niina: Valtuustoaloite Taivalalasen koulun remontille aikalisä ja uuden päiväkodin rakentaminen.

Kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuusto päätti, ettäTaivalalasen koulun suunnittelua ja
muuttamista päiväkodiksi jatketaan normaalilla aikataululla, koska ei
ole ilmennyt mitään uutta perustetta valtuuston 11.11.2014 ja
9.12.2014 tekemien päätösten muuttamiseksi. Aloite on käsitelty
loppuun.

3. Puurunen Yrjö: Valtuustoaloite valtuustosalin valaistuksen ja äänentoiston kuntoon saattamisesta.

Asia teknisten palveluiden valmisteltavana.

Tekniset palvelut on uudistanut valtuustosalin valaistusta sekä
hankkinut uuden äänentoistojärjestelmän. Aloite on käsitelty
loppuun.
4. Suomussalmen Eläkeläiset ry; Valtuustoaloite Liukuesteet
kenkiin 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille.
Vanhusneuvosto 26.2.2016 §5: Odotetaan ensin Kainuun soten
ratkaisu asiassa. Mikäli sote ei hanki liukuesteitä, palataan asiaan
paikallisella tasolla. Muutoin tehostetaan valistustyötä.
Aloite on hallinnollisesti käsitelty ja se on em. toimenpiteissä. Aloite
on käsitelty loppuun.