Lähetä kuntalaisaloite

Tällä lomakkeella suomussalmelaiset voivat tehdä aloitteita, jotka koskevat Suomussalmen kunnan toimintaa. Lomakkeella tehty aloite menee Suomussalmen kuntaan osoitteeseen kunta@suomussalmi.fi . Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Jotta aloite luokiteltaisiin kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.
Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.
Aloitetta tehdessä kannattaa harkita, riittäisikö asian hoitamiseksi palautteen antaminen. Palautelomake .

Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan käsiteltäväksi. Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten älä kirjoita viestiin arkaluontoista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroa tms. Vaillinaisesti täytettyä lomaketta ei käsitellä. Ilmoita myös, haluatko palautteen aloitteesi saapumisesta sähköpostilla vai kirjeitse.

Nimettömiä aloitteita ei lähetetä eteenpäin käsiteltäväksi.

*Pakollinen tieto

*Nimi

*Osoite

*Postinumero ja -toimipaikka

*Puhelin

Sähköposti

*Aloitteen sisältö

Nimeni saa julkaista aloitteesta tiedotettaessa Suomussalmen kunnan verkkosivuilla:


Haluan vastauksen:


Kirjoita kuvassa näkyvät merkit: